PHP Syntax (Yazım Kuralları)

Php yazımında kullanılması gereken belli başlı bazı yazım kuralları.

PHP Syntax (Yazım Kuralları)

PHP ile kolamalarda ve yazımlar geliştirirken uymamız gereken bir takım syntax'lar bulunmaktadır. Bu syntaxlar diğer dillere oranla çok daha kolaydır. PHP'nin syntax'larını inceleyecek olursak; 

 1. Tüm PHP kodları PHP'nin kendi özel tagları içersinde yazılmalıdır ve bu işlem 4 farklı yolla yapılabilir.
  •  Script gibi kullanım;
   • <script language="php">
    echo "seyfooksck.com";
    ​</script>
     
    • Açıklama; Bazı düzenleyiciler script gibi yönergelerini sevmezler.
  • ASP gibi kullanım;
   • <%
    echo "seyfooksck.com";
    %>
    • Açıklama; Bazı düzenleyiciler ASP gibi işlem yönergelerini sevmezler.
  • Standart kullanım;
   • <?php
    echo "seyfooksck.com";
    ?>​
     
    • Açıklama; En doğru kullanım. Eğer XHTML yada XML benzeri hazırlanacak ise tek satırda kullanmak daha doğru olacaktır.
  • Kısa tag kullanımları;
   • <? 
    echo "seyfooksck.com";
    ?>
    • Açıklama; Bazı  düzenleyiciler SGML gibi işlem yönergelerini sevmezler.
   • <%
    echo "seyfooksck.com";
    %>
    • Açıklama; ASP gibi kullanım. Bazı düzenleyiciler SGML gibi işlem yönergelerini sevmerler.
   • <?="seyfooksck.com"?>
    • Açıklama; Bu ifade <? echo "seyfooksck.com"; ?> kodunun kısa yazılışıdır.
   • <%="seyfooksck.com"%>
    • Açıklama; Bu ifade <% echo "seyfooksck.com"; %> kodunun kısa yazılışıdır.
 2. Tag Kullanımında dikkat edilmesi gereken iki önemli unsur bulunmaktadır.
  1. PHP kısa tag'ları
   • Kısa etiketler kullanılmak istenecek olur ise muhakkak php.ini dosyası içerisinde bulunan short_open_tag yapılandırma yönergesi etkin olmalıdır.
  2. ASP kısa tag'ları
   • Kısa etiketler kullanılmak istenecek olur ise muhakkak php.ini dosyası içerisinde bulunan asp_tag yapılandırma yönergesi etkin olmalıdır.

C yada Perl dillerinde olduğu gibi, PHP dilinde de deyimleri birbirinden ayırmak için her bir deyimin sonuna ';' (noktalı virgül) koyulmalıdır.

<?php
echo "seyfooksck.com";
echo "www.seyfooksck.com";
?>