HTML Global Özellikler

Html'de (Hyper Text Markup Language) (zengin metin isaretleme dili) elemanlara, nesnelere ve işlevlere özellik kazandırılabilir.

HTML Global Özellikler

Html'de (Hyper Text Markup Language) (zengin metin isaretleme dili) elemanlara, nesnelere ve işlevlere özellik kazandırılabilir. HTML'in (Hyper Text Markup Language) (zengin metin işaretleme dilinin) en önemli yapı taşlarından birisi global attributes'idir. HTML tabanlı tüm web sayfalarında kullanılmakla beraber vazgeçilmez özellikleri kapsamaktadır. Bu özellikler ve nitelikler bi HTML  elemanında, nesnesinde veya işlevinde kullanılabilir.

Attribute (Özellik) Description (Tanım)
accesskey Nesneye klavyeden bir kısayol tuşu tanımlar.
class Nesneye CSS (Basamaklı stik şablonları veya basamaklı biçin sayfaları) ile oluşturulmuş bir veya daha fazla sınıf ataması tanımlar.
contexteditable Nesnenin düzenlenip düzenlenmeyeceğini tanımlar.
contextmenu Nesneyi bir menü ile ilişkilendirirç  Nesnenin bağlam menüsü de denilebilir. Nesneye sağ tıklamalarda açılacak olan menü ilişkilendirilmesidir.
data-* Sayfa veya uygulamaya özel verileri saklamak, tutmak veya yakalamak için kullanılır.
dir Nesnedeki içeriğin yazılış yönünü tanımlar
draggable Nesnenin sürüklenebilir olup olmadığını tanımlar.
dropzone Nesne sürükle bırak işlemi yaptıkdan sonra  tarayıcının ne işlemi yapacağını tanımlar. Sürüklenen verilerin kopyalandığını belirtir.
hidden Nesnenin artık veya uygun olmadığını belirtir. Gizlemelerde veri tutma işlemlerinde kullanılır.
id Nesneye benzersiz bir kimlik tanımlar.
lang Nesne içeriğinin dil tanımlamasını yapar.
spellcheck Nesne içeriğinin dil bilgisi ve yazım kurallarının denetlenmesini sağlar.
style Nesneye satır içi CSS tanımlar.
tabindex Nesnelerin sekme sırasını tanımlar.
title Nesneye başlık tanımlar.
translate Nesnenin başka dile çevirilip çevirilmeyeceğini tanımlar.